top of page


Lekjutters Vijfheerenlanden
 

     Is een vrijwilligers organisatie die zwerfafval verzamelt in de gemeente Vijfheerenlanden.

Het probleem en wat we er aan doen.

Zwerfafval is al zo oud als de mensheid maar de laatste decennia is de aard van het materiaal veranderd van afbreekbaar naar niet afbreekbaar.

Het afval hoopt zich op in de natuur, valt uiteeen tot microplastics en komt uiteindelijk in de voedselketen terecht.
Om dat te voorkomen ruimen we op wat er ligt en

proberen we te voorkomen dat er nieuw zwerfafval bij komt.
Dit doen we door middel van het verzamelen van data over het zwerfafval en op basis van die data rapportages te maken waarmee we gevraagd of ongevraagd overheden of bedrijven kunnen adviseren over te nemen maatregelen.

bottom of page