top of page
Lekstrand 2013.jpg

Welkom op de website van de Lekjutters Vijfheerenlanden
Deze site is nog in ontwikkeling en zal in de loop van de tijd aangevuld worden

Datagericht
zwerfafval verzamelen
 

  Sinds 2019 hebben we 192.138 stuks zwerfafval opgeruimd en geregistreerd.

Contact
bottom of page